Eylül 2021 Sektörel Güven Endeksleri Açıklandı!Güven endeksi hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde yükselirken inşaat sektöründe düştü
 
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Eylül ayında Ağustos ayına göre; hizmet sektöründe %1,5, perakende ticaret sektöründe %4,8 artarken, inşaat sektöründe %0,7 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel güven endeksleri, Eylül 2021


Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel güven endeksleri, alt endeksleri ve değişim oranları, Eylül 2021


Hizmet sektörü güven endeksi 117,8 oldu
 
Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Ağustos ayında 116,1 iken, Eylül ayında %1,5 oranında artarak 117,8 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi %3,5 artarak 120,1 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi %2,1 artarak 115,4 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise %1,1 azalarak 117,9 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven ve eğilim endeksleri, Eylül 2021


Perakende ticaret sektörü güven endeksi 115,6 oldu
 
Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Eylül ayında %4,8 oranında artarak 115,6 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi %3,8 artarak 125,9 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi %5,8 artarak 90,7 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise %5,0 artarak 130,1 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven ve eğilim endeksleri, Eylül 2021


İnşaat sektörü güven endeksi 91,8 oldu

 
Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 92,4 iken, Eylül ayında %0,7 oranında azalarak 91,8 değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi %0,04 artarak 83,1 oldu. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise %1,3 azalarak 100,5 değerini aldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven ve eğilim endeksleri, Eylül 2021

İnşaat sektöründe Eylül ayında girişimlerin %56,9'u faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, %43,1'i ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden; "finansman sorunları" Ağustos ayında %30,5 iken Eylül ayında %25,7, "talep yetersizliği" Ağustos ayında %24,6 iken Eylül ayında %22,2 ve "diğer faktörler" Ağustos ayında %21,0 iken Eylül ayında %18,3 oldu.

Kaynak : Sektörel Güven Endeksleri, Eylül 2021

Yorum Gönder

0 Yorumlar